Trang chủ > Xử lý nước thải > Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm

Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm


Hình 1: Hố thu gom


Hình 2:
Bể điều hoà


Hình 3:
Thiết bị giải nhiệt


Hình 4:
Bể trung hoà


Hình 5: Bể phản ứng


Hình 6: Bể lắng hoá lý


Hình 7: Bể sinh học hiếu khí


Hình 8: Bể lắng 2


Hình 9: Bể oxy hoá bật cao


Hình 10: Bể lọc áp lực


Hình 11: Nước đầu ra đạt theo QCVN 13/2008
BTNMT - CỘT A

Hình 12: Bể chứa bùn


Hình 13: Sân phơi bùn


Hình 14: Cụm hoá chất

-          Tính chất nước thải điển hình

 
 
STT
 
THÔNG SỐ Ô NHIỄM
 
ĐƠN VỊ
 
GIÁ TRỊ
1
pH
-
7.2
2
BOD5
Mg/L
425
3
COD
Mg/L
1780
4
SS
Mg/L
478
5
Độ màu
Pl-Co
350
6
Tổng Nitơ
Mg/L
20
7
Tổng Phot pho
Mg/L
9.6

(Nguồn: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải công ty dệt nhuộm Roohsing)

   
 
STT
 
THÔNG SỐ Ô NHIỄM
 
ĐƠN VỊ
 
GIÁ TRỊ
1
pH
-
8.0 – 10
2
BOD5
Mg/L
300
3
COD
Mg/L
700
4
SS
Mg/L
150
5
Độ màu
Pl - Co
700
6
Tổng Phot pho
Mg/L
9.6

(Nguồn: Nước thải dệt nhuộm công ty Đại Tây Dương, KCN Đồng An, Bình Dương)

Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải của ngành dệt nhuộm:  
Nước thải trong công nghệ dệt nhộm phát sinh từ các công đoạn hồ sợi, giũ hồ, nấu tẩy, nhuộm và hoàn tất, trong đó lượng nước thải chủ yếu do quá trình giặt sau mỗi công đoạn. Tỷ lệ COD/BOD cao, nhiệt độ cao, tính chất nước thải thay đổi liên tục theo giờ, lưu lượng nước thải luôn đột biến. Độ pH của nước thải cao hay thấp phụ thuộc vào công nghệ nhuộm và thuốc nhuộm. Độ màu cao do lượng thuốc nhuộm dư đi vào nước thải gây màu cho dòng tiếp nhận, ảnh hưởng tới quá trìng quang hợp của các loài thủy sinh, ảnh hưởng xấu tới cảnh quan. Các chất độc như sunfit, kim loại nặng, hợp chất halogen hữu cơ (AOX) có khả năng tích tụ trong cơ thể sinh vật với hàm lượng tăng dần theo chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái nguồn nước, gây ra một số bệnh mãn tính hay ung thư đối với người và động vật, Vì thế phải xử lý trước khi thải vào nguồn tiếp nhận

- Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý  
Dựa vào thành phần và tính chất nước thải, và dựa vào kinh nghiệm đã thực hiện thành công một số công trình tương tự đã thực hiện chúng tôi đưa ra phương án công nghệ theo sơ đồ khối như sau:

 

ĐỀ XUẤT SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM , GIẶT TẨY


Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm

Các tin khác