Trang chủ > Tư vấn - Thiết bị môi trường > Tư vấn - Thiết bị môi trường

Tư vấn - Thiết bị môi trường

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Lập cam kết bảo vệ môi trường
- Lập đề án bảo vệ môi trường
- Đăng ký giấy phép xả thải
- Lập hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm, nước mặt

- Tư vấn "sản xuất sạch hơn": tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu; giảm thiểu chất thải; tăng sản lượng thành phẩm và giá thành phẩm. Bảo hành/ bảo trì hệ thống.
- Giám sát ô nhiễm môi trường cho các dự án & nhà máy sản xuất, lập Báo cáo giám sát Môi trường định kỳ.
- Huấn luyện , đào tạo vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường trong nhà máy.
- Thiết lập cơ chế phát triển sạch (CDM) nhằm tận dụng năng lượng dư từ các chất phế thải.

     
    - Chuyển giao công nghệ.
- Bảo hành/ Bảo trì hệ thống xử lý.
     
  - Xử lý chất thải nguy hại và tái chế phế liệu
- Công nghiệp hóa chất, dệt nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm.
- Công nghiệp dầu khí, cao su, luyện kim.
- Chất thải từ hệ thông xử lý nước thải, khí thải.
- Phế phẩm, sản phẩm loại từ các ngành công nghiệp.
- Tái chế các sản phẩm, phế liệu.

 

Các tin khác