Trang chủ > Xử lý khí thải và bụi

Xử lý khí thải

Hầu hết  lượng khí phát sinh từ quá trình đốt củi, than, … chưa qua xử lý vượt quá tiêu chuẩn khí thải cho phép theo QCVN 19/2009/BTNMT. Trong đó gần 99% các sản phẩm của quá trình cháy là các chất như nitơ, hơi nước, CO2,…bên cạnh đó trong quá trình đốt sinh ra một hàm lượng lớn muội than, tro bụivà một số loại khí độc hại gây tác động trực tiếp cho sức khỏe con người và sinh vật như:
  - CO : Là sản phẩm của quá trình cháy trong điều kiện thiếu O2, CO gây ức chế sự hô hấp của động vật và tế bào thực vật. Có thể gây tử vong cấp kì ở nồng độ 0.8 ppm.

Xử lý bụi

- Xử lý bụi vải
- Xử lý bụi gỗ, mạt kim loại
- Xử lý bụi xi măng, cát
- Xử lý bụi thực phẩm, bột

Xử lý mùi

- Xử lý mùi hôi tại các trại chăn nuôi
- Xử lý hơi dung môi, acid, kiềm
- Xử lý mùi hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật
- Xử lý mùi từ các trạm xử lý nước thải