Trang chủ > Dự án môi trường > Coopmart Hậu Giang

Coopmart Hậu Giang

Đia điểm: Khu vực3-Phường Ngã Bảy-Thị xã Ngã Bảy-Tỉnh Hậu Giang
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sài Gòn Co.op(SCID)

Một số hình ảnh công trình :


   Hình 1: Công trình xay dựng hệ thống XLNT sinh hoạt Coopmart Ngã Bảy Hậu Giang công suất 30m3/ngày

 Hình 2: Đào đất gia cố, kết cấu cụm bể

 Hình 3: Cụm bể xử lý và nhà điều hành

Hình 4: Chủ đầu tư kiểm tra vật tư
Hình 5: Phểu thu mỡ tại bể tách mỡHình 6: Bể sinh học anoxic

 

Hình 7: Bể điều hòa


Hình 8: Khung đỡ giá thể


Hình 9: Gía thể tại bể sinh học AFBR

Hình 10: Bể lắng

 

 

Hình 11: Lắp đặt đường ống


 

Hình 12: Thiết bị đặt tại nhà điều hành
Hình 13: Máy thổi khí


 

Hình 14: Bồn hóa chất, bơm định lượng tại phòng hóa chất

 
Hình 15: Tủ điều khiển