Trang chủ > Dự án môi trường > Coopmart Vĩnh Lộc B

Coopmart Vĩnh Lộc B

Đia điểm: xã Vĩnh Lộc B - huyện Bình Chánh –  TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sài Gòn Co.op(SCID)

Một số hình ảnh công trình :


Hình 1: Công trình xây dựng hệ thống XLNT sinh hoạt Coopmart Vĩnh Lộc B công suất 30m3/ngày

 Hình 2 : Gia cố cụm bể và nhà điều hành

 Hình 3 : Hoàn thành cụm bể và nhà điều hành

Hình 4 : Tại hố thuHình 5 : Tại bể tách mỡHình 6 : Bể điều hòa

 

Hình 7 : Van hồi lưu bùn tại bể anoxic


Hình 8 : Bể sinh học AFBR


Hình 9 : Bể lắng sinh học

Hình 10 : Bể khử trùng

 

 

Hình 11 : Bể chứa bùn


 

Hình 12 : Nhà điều hành
Hình 13 : Tủ điều khiển
Hình 14:Tại phòng máy thổi khí

 


Hình 15:Thiết bị tại phòng máy thổi khí

 


Hình 16 : Tại phòng hóa chất
Hình 17 : Bồn hóa chất và bơm đinh lượng
Hình 18:Mẫu đầu ra