Trang chủ > Dự án môi trường > Dự án Khu công nghiệp Đồng An

Dự án Khu công nghiệp Đồng An

Địa điểm: KCN ĐỒNG AN 2 - TỈNH BÌNH DƯƠNG
Chủ đầu tư : Dự án Khu công nghiệp Đồng An
Một số hình ảnh công trình :


  Hình 1 : Bể sinh học Aerotank khuấy trộn bề mặt

 

Hình 2: Bể khử trùng đầu ra

 

  Hình 3: Máy ép bùn băng tải


Hình 4: Hệ hóa chất


Hình 5: Hệ thống bồn lọc áp lực


Hình 6: Hệ thống máy thổi khí

Hình 7:Máy lựa rác tự động hố thu gom

 

Hình 8: Bơm hố thu gom

 

Hình 9: Máy lượt rác tinh và bể tách dầu

 

Hình 10: Máy lượt rác tinh

 

Hình 11: Bễ lắng 1

 

Hình 12: Bể sinh học Unitank

 

Hình 13: Mặt bằng dự án

 

Hình 14: Bể khử trùng

 

Hình 15: Hệ hóa chất

 

Hình 16: Tủ điều khiển chính

 

Hình 17: Thiết bị tủ điều khiển