Trang chủ > Dự án môi trường > Dự án Khu công nghiệp Mỹ Phước 2

Dự án Khu công nghiệp Mỹ Phước 2

Địa điểm:
Chủ đầu tư : Dự án Khu công nghiệp Mỹ Phước 2
Một số hình ảnh công trình :


  Hình 1 :

 

Hình 2:

 

  Hình 3:


Hình 4:


Hình 5:


Hình 6:

Hình 7:

 

Hình 8:

 

Hình 9:

 

Hình 10:

 

Hình 11:

 

Hình 12:

 

Hình 13:

 

Hình 14:

 

Hình 15:

 

Hình 16:

 

Hình 17: