Trang chủ > Dự án môi trường > Dự án công ty Chăn bông Hàn Quốc CS: 1000m3/ngày

Dự án công ty Chăn bông Hàn Quốc CS: 1000m3/ngày

Địa điểm: KCN - MỸ XUÂN - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Chủ đầu tư :  Công ty Chăn bông Hàn Quốc
Một số hình ảnh công trình :


  Hình 1: Cụm bể sinh học Aerotank

 

Hình 2 : Cụm bể sinh học Aerotank

 

  Hình 3 : Cụm bể tuyển nổi DAF


Hình 4 : Cụm bể chứa bùn dư


Hình 5: Bơm bùn dư về máy ép bùn


Hình 6 : Máy thổi khí chính cung cấp khí cho bể Aerotank và bể điều hòa

 

Hình 7 : Máy ép bùn băng tải


Hình 8 : Đồng hồ đo lưu lượng bằng điện từ


Hình 9 : Bơm nước thải hố thu gom


Hình 10 : Cụm bể keo tụ tạo bôngHình 11 : Bơm nước thải bể điều hòaHình 12 : Mặt bằng bố trí thiết bịHình 13 : Cụm bể sinh học 


Hình 14:Cụm bể sinh học MBR

  

Hình 15 : Cụm bể sinh học MBR