Trang chủ > Dự án môi trường > Công trình Xử lý nước cấp 500m3/ngày

Công trình Xử lý nước cấp 500m3/ngày

Địa điểm:
Chủ đầu tư :  Công ty TNHH DoNa Pacific - Việt Nam
Một số hình ảnh công trình :


  Hình 1

 

Hình 2

 

  Hình 3


Hình 4


Hình 5