Trang chủ > Dự án môi trường > Công trình dệt nhuộm CS: 5000m3/ngày

Công trình dệt nhuộm CS: 5000m3/ngày

Địa điểm:
Chủ đầu tư :  Công ty Dệt nhuộm Thành Công
Một số hình ảnh công trình :


  Hình 1

 

Hình 2

 

  Hình 3


Hình 4


Hình 5


Hình 6

 

Hình 7


Hình 8


Hình 9


Hình 10Hình 11Hình 12Hình 13