Trang chủ > Dự án môi trường > Công trình nước thải sản xuất bánh kẹo công suất : 100m3/ngày

Công trình nước thải sản xuất bánh kẹo công suất : 100m3/ngày

Địa điểm:
Chủ đầu tư :  Công ty TNHH Rebisco Việt Nam
Một số hình ảnh công trình :


  Hình 1

 

Hình 2

 

  Hình 3


Hình 4


Hình 5


Hình 6

 

Hình 7


Hình 8


Hình 9


Hình 10Hình 11Hình 12Hình 13


Hình 14 

Hình 15