Trang chủ > Thiết bị > Bơm APP - SWO

Bơm APP - SWO

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG APP 

MODEL: SWO

Bơm nước thải cặn lớn, bơm nước sạch, bơm lọc áp lực

Download Catologue tại đây:

https://docs.google.com/file/d/0B0mLLdCPl0NSVXpWb0ZtNUtJVUk/edit

SWO
Open impeller centrifugal pump
For suspended solids in liquid and dirty water
Solids handling to 3/4''
OUTPUT 2~3HP , 1.5~2.2KW
OUTLET 50 mm , 2 "
DIMENSION 380-415L x 195W x 242-265H(mm)
WEIGHT 20 - 25 KG