Trang chủ > Thiết bị > Bơm định lượng Blue-White (USA)

Bơm định lượng Blue-White (USA)

Mô tả sản phẩm bơm định lượng Blue-White

  • Là loại bơm màng, hiệu quả sử dụng cao, nhiều model để lựa chọn.
  • Motor va hộp số vận hành êm, mạnh. 
  • Khoảng điểu chỉnh lưu lượng rộng, 4-100%.
  • Màng bơm bằng nhựa EP phủ TEFLON, đầu bơm bằng nhựa PP chịu hóa chất.
  • Lưu lượng lớn nhất: 50 l/h  -  Áp suất cao nhất: 5.6 kg/cm2.
  • Lắp đặt đơn giản, sử dụng dễ dàng.
  • Giá chưa bao gồm VAT 10%

Tham khảo & so sánh thông số của C-600P Series

Mã số 

Lưu lượng (l/h)

Áp suất (kg/cm2)

C-645P

11.5

5.6

C-660P

14

4.2

C-6125P

30

2.1

C-6250P 50 0.7

C-6250HV

100

0.35

 

Download Catologue tại đây:

https://docs.google.com/file/d/0B0mLLdCPl0NSODFHbWhYemxBUkk/edit

https://docs.google.com/file/d/0B0mLLdCPl0NSN2IwejFGdGNsdnM/edit