Trang chủ > Văn bản pháp quy >

Khái niệm chung về môi trường

Các nguồn nước thiên nhiên (nước ngầm, nước mặt) sau khi qua xử lý để loạt bỏ các thành phần tạp chất theo yêu cầu và phục vụ các đối tượng xử dụng (cho sinh hoạt, công nghiệp)

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

Giới thiệu chung về công nghệ xử lý nước thải

Sau khi qua sử dụng, nước sạch bị nhiễm bẩn trở thành nước thải. Nước thải từ các khu dân cư phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày của người dân như tắm giặt, nấu nướng,… đượ

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

Định nghĩa các thông số - cơ sở môi trường

pH của nước thải có một ý nghĩa quan trọng trong quá trình xử lý. Các công trình xử lý nước thải áp dụng các quá trình sinh học l&agr

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý môi trường

Đặt tính nước, nước thải, khí thải hay chất rắn thải cần xử lý sẽ phải được xác định cho từng trường hợp cụ thể. Cán bộ thiết kế có nhiệm vụ khảo sát tình hình

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

Cơ sở công nghệ xử lý nước thải - xử lý cơ học

Loại chất thải có kích thước lớn, tránh tắc nghẽn bơm, đường ống, kênh dẫn. Bảo đảm an toàn và điều kiện làm việc của toàn hệ thống

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

Cơ sở công nghệ xử lý nước thải - xử lý hóa lý

Phương pháp hấp phụ được dùng rông rãi để làm sạch triệt để nước thải khỏi các chất hữu cơ hòa tan không xử lý được bằng các phương pháp khác.

 

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

Cơ sở công nghệ xử lý nước thải - xử lý hóa học

Nước thải chứa các axit vô cơ hoặc kiềm cần được trung hòa đưa pH về khoảng 6,5 - 8,5 trước khi thải vào nguồn nhận. Quá trình trung hòa nước thải có thể thực hiện bằ

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

Cơ sở công nghệ xử lý nước thải - xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

Phương pháp sinh học được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải cũng như một số chất vô cơ như H2S, sunfit, ammonia, nitơ,…

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

Cơ sở công nghệ xử lý nước thải - xử lý sinh học hiếu khí dính bám vi sinh

Nhiệt độ của nước thấp hơn nhiệt độ của không khí, khi đó nhiệt độ khí trong lỗ rỗng thấp nên khí sẽ đi từ trên xuống và ngược lại

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

Cơ sở công nghệ xử lý nước thải - xử lý sinh học kỵ khí

Quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ là quá trình sinh hóa phức tạp tạo ra hàng trăm sản phẩm trung gian và phản ứng trung gian. Tuy nhiê

xu ly nuoc thai [ Tải về ]

<< 1 2 >>